Jätevesi-infopäivä Halkivahassa 24.10.2009

Jätevesiasetuksen määräpäivä lähestyy ja sen myötä myös jätevesien käsittelylaitteiden markkinat kasvavat huimalla vauhdilla. Tämän vuoksi alalla alkaa olla kaikenlaista yrittäjää, ja toinen toistaan parempia vaihtoehtoja, eri toimintaperiaattein toimivia laitteita. Myöskin järjestelmien hintahaitari alkaa olla melkoinen.
Järjestelmää valittaessa kannattaa hieman miettiä, miten juuri tämä ylistetty ja kehuttu järjestelmä eroaa muista vastaavista. Suurimmassa osassa kohteita löytyykin varmasti useita keskenään melko tasaisesti kilpailevia järjestelmiä, ja valinta näiden välillä voi olla vaikeaa, mutta on myös kohteita joihin on löydettävä juuri se yksi ja ainoa soveltuva vaihtoehto.
Vaakakupissa painavia seikkoja jätevesijärjestelmää hankittaessa ovat mm. järjestelmän hinta asennuksineen, asennuksessa tarvittava maatöiden laajuus, käytön/huollon helppous, jne.

Tämän asian pohjalta olemme Halkivahan kyläyhdistyksen puitteissa lähteneet liikkeelle, ja päättäneet järjestää kylän ja lähiseutujen asukkaille jätevesi-infopäivän lauantaina 24.10.2009 Halkivahan seurojentalolla klo 10 - 16 välisenä aikana.

Paikalle on tulossa mittava joukko laitevalmistajia ja -maahantuojia esittelemään järjestelmiään ja valottamaan kansalaisille laitteidensa toimintaa. Lopullinen osallistujajoukko on vielä auki, mutta jo tämänhetkisen tilanteen mukaan paikalta löytyy monia eri vaihtoehtoisia ratkaisuja jätevesien käsittelyyn. Esillä on varmasti jokaiselle kiinteistölle sopiva vaihtoehto, oli kyse sitten yksittäisen talouden jätevesijärjestelmästä tai vaikka suuremmasta ns. yhteispuhdistamosta, johon on mahdollista liittää monia kiinteistöjä.

Urjalan kunnan rakennustarkastaja tulee kertomaan kunnan asetuksista ja määräyksistä jätevesien käsittelyyn liittyen ja hänet löytää henkilökohtaisesta "vastaanottopisteestään" antamassa vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin jätevesiasioissa.
Jätevesijärjestelmän uusimisessa puhutaan tuhansista, usein jopa yli kymmenen tuhannen euron liukuvista hinnoista, ja harvalta tuo summa löytyy suoraan takataskusta. Siksi paikalle saapuvat pankin edustajat, joilta ihmiset voivat henkilökohtaisesti kysellä eri rahoitusvaihtoehdoista.

Kun jätevesijärjestelmää uusitaan, vaatii se aina toimenpideluvan jonka liitteenä tulee olla suunnitelma. Suunnitelman teko kannattaa antaa pätevän suunnittelijan huoleksi, jolta löytyy ammattitaitoa kyseiseen asiaan ja välttyy monelta karikolta tulevaisuudessa. Tämän vuoksi olemme kutsuneet paikalle myös jätevesijärjestelmiä suunnitelleita suunnittelijoita kertomaan suunnittelusta ja kaikesta siihen liittyvästä sekä huomioon otettavista seikoista. Heiltä saa myös puolueetonta tukea ja mielipiteitä järjestelmää valittaessa, ja myös heidät löytää henkilökohtaisten pisteidensä äärestä.
Olenpa kuullut tapauksista, joissa suunnitelmat on tehty epäpätevän suunnittelijan toimesta, käymättä edes paikanpäällä katsomassa, ja loppu onkin sitten historiaa.

Laitetoimittajien valmius toimittaa laitteita sekä urakoitsijoiden löytyminen tuolla aikajanan loppupäässä voi olla aika haastavaa, joten nyt kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin ja pistää hihat heilumaan tämänkin asian suhteen.

Luvassa on siis tärkeää ja suhteellisen ajankohtaista asiaa kokopäiväksi, ulkoalueella laite-esittelijät laitteineen, ja sisätiloissa henkilökohtaista neuvontaa kunnan, pankin ja suunnittelijoiden toimesta. Luvassa on myös aiheeseen liittyviä lyhyitä tietoiskuja päivän mittaan.
Eikä tietenkään sovi unohtaa, että vatsan kurniessa paikalta on saatavissa myös pientä purtavaa ja helpotusta kahvihampaan kolotukseen.

Tapahtumaan on VAPAA PÄÄSY ja kaikki ovat tervetulleita.

Lisää tietoa tapahtumasta löytyy juuri avatuilta kyläyhdistyksen kotisivuilta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAKTAA

Jätevesiasetus
(Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003))
- valtioneuvoston asetus, jonka tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista, ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet
- sovelletaan talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen, sekä jätevesijärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, jätevesistä muodostuviin lietteisiin sekä niiden keräilyyn ja käsittelyyn
- Jäteveden käsittelyn pitää puhdistaa jäteveden orgaanisesta aineesta 90%, fosforista 85% ja typestä 40% verrattuna käsittelemättömään jäteveteen. Puhdistusvaatimukset lasketaan ns. kuormitusluvusta, joka tarkoittaa yhden henkilön vuorokaudessa aiheuttamaa jätevesikuormitusta
- Puhdistuksen on vastattava uusia vaatimuksia 1.1.2004 rakennetuissa kiinteistöissä alusta alkaen tai ennen asetuksen voimaantuloa rakennetuissa kiinteistöissä viimeistään 31.12.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -