Nimensä Halkivaha on saanut kylän keskellä sijaitsevasta suuresta haljenneesta kivestä, joka on toiminut historiallisten Satakunnan ja Hämeen maakuntien välisenä rajamerkkinä ainakin 1300-luvulta lähtien. Vaha merkitsee seudun murteessa suurta kiveä/siirtolohkaretta. Ja koska tämä vaha oli halki, tuli siitä nimi Halkivaha. Tähän kiveen päätyivät Punkalaitumen, Urjalan ja Vesilahden rajat. Kaikkiin näihin kolmeen kuntaan syntyi virallisesti Halkivaha-niminen kylä, mutta käytännössä kuitenkin oli vain yksi Halkivaha.

Halkivahaa alettiin asuttamaan 1600-luvun lopulla. Halkivahasta suunniteltiin omaa seurakuntaa 1910-luvulla, täysin itsenäistä seurakuntaa Halkivahasta ei tullut, mutta siitä muodostettiin rukoushuoneseurakunta 1919. Seurakunnan jälkeen pyrittiin perustamaan Halkivaha-nimimen kunta, mutta valtioneuvosto antoi asiasta kielteisen päätöksen 1930-luvun alussa. Pääosa Vesilahden Halkivahasta liitettiin Urjalaan 1953.

Halkivahassa on tällä hetkellä noin 500 asukasta.

Välimatkoja:
Punkalaitumelle 15 km
Urjalaan 21 km
Vesilahdelle 27 km
Vammalaan 31 km
Tampereelle 56 km
Turkuun 111 km